Кошница 0
Кошницата Ви трябва да съдържа продукти?

Уверете се, че сте логнат/а в системата.

Вход
Все още нямате създаден профил? Регистрирайте се сега.
Все още нямате създаден профил? Регистрирайте се сега.
Забравена парола

Въведете имейл адреса си по-долу, за да получите връзка за възстановяване на паролата си.

Моля, въведете Вашия имейл адрес.

​​​​ЕС ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Последващите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат начина и правилата за използване на уебсайта  luxury.mdl.bg,

Дефиниции

Продавач - фирма "ЕМДИЕЛ" ЕООД, с адрес на управление гр. София, ул. "Леге" №10, ет.2, вписано в търговския регистър на РБ с ЕИК 130820763, МОЛ: Боряна Борисова, телефонен номер: +359 884 381 201, адрес на електронна поща: shop@mdl.bg; други средства за комуникация с клиента: (https://www.facebook.com/MDLLuxuryhttps://www.facebook.com/mdlgroupltd;)

Уебсайт - адрес, в интернет пространството luxury.mdl.bg, както и всички приложения, предоставящи на клиента достъп до каталога с предлагани артикули на указания адрес.

Клиент - всяко лице, посетило уебсайта и/или възползвало се от Услугите или съдържанието му.

Купувач - всеки клиент на Уебсайта, навършил 18 години и предоставил адрес за доставка на територията на Република България и който е извършил плащане в полза на Продавача.

Профил - стандартни потребителско име и парола, избрани от клиента и предоставящи му достъп до всички стоки и Услуги, предлагани в уебсайта, както и възможност за обмен на информация с Продавача.

Поръчка - заявка от Купувача за закупуване на предварително избрани от него стоки и услуги, предлагани на Уебсайта. За избягване на всякакви съмнения - за поръчки се считат единствено заявките с предоставен адрес за доставка на територията на Република България.

Договор от разстояние– поръчка, отправена от Купувач към Продавач, за предлагани в Уебсайта стоки. За избягване на всякакви съмнения - отделните поръчки се третират като отделни договори.

Услуги - извършването на всякакви електронни услуги от страна на Уебсайта, за да се осигурят на Клиента възможност за комуникация с Продавача и/или покупки на предлаганите в каталога на Уебсайта стоки.

Електронен ваучер - произволна комбинация от букви, цифри и символи. Така създадената комбинация се изпраща от Продавача на Купувача, в случай че последният реши да си закупи електронен ваучер. Електронният ваучер, предоставен на Клиента, е равен на стойността на заплатената от последния сума. Електронният ваучер може да се използва еднократно и в срок, не по-дълъг от 1 месец, считано от датата на издаването му. При използването на Електронен ваучер, от сумата на Поръчката се приспада вече заплатеният ваучер.

Промо-код - произволна комбинация от букви, цифри и символи, даваща право на Клиента да ползва фиксирана и/или процентна отстъпка от стойността на Поръчката. Промо-кодовете се предоставят от Продавача на Клиента, чрез e-mail, на посочения от последния, адрес или чрез банер на уебсайта, с валидност от един календарен месец.

Безплатна доставка - В случай на поръчка на стойност по-голяма от 99,00 /деветдесет и девет/ лева, транспортните разходи по поръчката са за сметка на Продавача. Транспортът се извършва чрез куриерска фирма, до посочен от Купувача адрес.

Платена доставка - В случай на поръчка на стойност под 99,00 /деветдесет и девет/ лева, Купувачът заплаща транспорта на поръчани стоки и услуги. Транспортът се извършва чрез куриерска фирма, до посочен от Купувача адрес. За избягване на всякакви съмнения, разходите за Доставка са с фиксирана стойност 5,99 лв. /три лева и деветдесет и девет стотинки/ с включен ДДС, независимо от обема и/или килограмите на пратката.

Куриер - поръчките, реализирани през Уебсайта, се доставят чрез куриерска фирма "Спиди" АД. Повече информация относно куриерската фирма може да бъде намерена тук:

Получаване на поръчка - датата, на която е извършена доставката на посочения от Клиента адрес.

Кошница - виртуален списък, съставен от избраните за закупуване от Клиента стоки.

Крайна цена - всички разходи, направени от Купувача по закупуването на стоката, включително цената на Доставката. За избягване на всякакви съмнения - в случаите, когато Клиентът ползва безплатна Доставка, същата не бива калкулираната и се поема от Продавача, съгласно настоящите ОУ.

Виртуален ПОС терминал - внедрена в Уебсайта система за разплащане чрез дебитни и кредитни карти. Информацията, която се използва за плащането през ПОС терминала, се обработва единствено от банката.

Общи положения

С настоящите ОУ Продавачът, в лицето на фирма "ЕМДИЕЛ" ЕООД, декларира, че спазва всички действащи национални разпоредби във връзка със защитата на личните данни на клиентите и купувачите и обработва тези лични данни в съответствие със своята политика за защита на лични данни, която можете на намерите и да се запознаете тук.

Достъпът до ограничените части на Уебсайта става активен след регистрация или влизане в Профил. Регистрацията протича, чрез попълване от Клиента на стандартен формуляр, публикуван в Уебсайта. Директен достъп до формуляра за регистрация може да откриете тук.

Достъпът до Уебсайта може да бъде блокиран едностранно и без предупреждение, в случай че се установи, че Клиентът злоупотребява със съдържанието и/или предоставените в Уебсайта стоки и Услуги.

При извършване на регистрация, както и при потвърждаване на всяка направена Поръчка, Купувачът потвърждава, че се е запознал с и приема настоящите Общи Условия.

Всички цени в каталога на Уебсайта са в български лева, за един брой/чифт от всеки изложен артикул.

Продавачът полага усилия да поддържа актуална ценова листа, като запазва правото си да поднови или прекрати предоставени към даден момент допълнителни отстъпки /промо-кодове и игри/, по което и да е било време, без да е необходимо да уведомява Клиента за всяка промяна.

Всяко намаление на цените на стоките се извършва от Продавача в съответствие с принципите и нормите на чл. 63 – 66 от Закона за защита на потребителите. MDL Luxury (не) индивидуализира цените на предлаганите стоки, въз основа на автоматизирано вземане на решение във връзка с автоматизирана обработка на лични данни на Клиенти/Потребители/Купувачи.

Класирането на стоките при зададени определени параметри на търсене от страна на Клиенти/Потребители/Купувачи се извършва от MDL Luxury по следния начин:

Клиентът дефинира критерии, по които се визуализират продуктите в общия продуктов каталог и посредством филтър може да определи критерия на подредба. Разновидностите, по които може да бъде визуализиран вече дефинирания избор на клиента, са следните: намалени артикули („Sale“), „Препоръчан“, по дата – Възходящ ред, по дата – Низходящ ред, по име – Низходящ ред, по име – Възходящ ред, по цена – Възходящ ред, по цена – Низходящ ред, по подразбиране.

MDL Luxury и физическите ни обекти полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Продавачът спазва всички изисквания на действащото законодателство във връзка с гарантиране на съответствието на стоките с тяхното описание, качества и характеристики.

Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от Продавачът по всяко време.

Продавачът си запазва правото да коригира и актуализира настоящите Общи условия(ОУ) едностранно и без предварително да уведомява Клиента за промените. За избягване на всякакви съмнения - с потвърждението на всяка Поръчка, Купувачът декларира, че се е запознал и приема публикуваните в Уебсайта, към датата на Поръчката, Общи условия.

Клиентът се съгласява, че е допустимо да има разлика между цените, обявени в Уебсайта и тези в магазините на Продавача в страната.

Уебсайтът използва официално предоставени от производителя данни за цветовата гама на предложените в каталога стоки. Клиентът се съгласява, че разлики в цветовете между доставената и поръчаната стока са допустими, предвид факта, че цветовете, които се виждат на снимките, са зависими от компютърната конфигурация на Клиента, както и от зрителните му възприятия.

Уебсайтът приема поръчки единствено при предоставен от Клиента валиден адрес за доставка на територията на Република България.

Поверителност

Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на MDL Luxury, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани за следните цели от MDL Luxury: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на MDL Luxury неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. MDL Luxury няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

С предоставянето на свои данни на MDL Luxury (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват MDL Luxury или трети лица, които са куриери, търговци, партньори на MDL Luxury и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които MDL Luxury може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

Поръчка на артикули

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Поръчката на стоки от каталога е възможно да бъде направена избирайки опцията за посещение на Уебсайта като "гост" или регистиран потребител.

При поръчването на стоки, изложени в каталога на Уебсайта, Клиентът се съгласява с ОУ за използване.

"Поръчка" е направената от клиента заявка за закупуване на конкретни артикули. Поръчката се счита за заявена след получаване на автоматичен имейл от страна на клиента, с номер на поръчка.

Потвърждението на поръчки се извършва чрез получаване от страна на Клиента на втори автоматичен имейл, с посочен номер на товарителница, с която пътува пратката. Продавачът не носи отговорност по отношение на Клиенти/Потребители/Купувачи относно липса на текуща наличност на дадена стока до момента на Потвърждението.

Веднъж влязъл в Профила си, Клиентът може да направи своята поръчка на една или повече стоки, чрез избор на цвят, размер и количество, на всяка от стоките, изложени в каталога.  След като всички описани опции са попълнени, Клиентът добавя дрехите в  Кошницата, чрез натискане на бутон "Добави в кошницата". След като всички желани артикули са добавени в Кошницата, Клиентът трябва да избере начин на плащане и адрес за доставка на територията на Република България.

При наложили се промени в ценоразписа на предлаганите стоки, Продавачът запазва правото си да анулира направените поръчки, като се задължава да уведоми Клиента за промяната и за актуалната цена на поръчания от него артикул.

Въпреки положените от екипа на Уебсайта усилия да поддържат актуални наличности, Клиентът се съгласява, че са допустими разлики между представените към момента на поръчка наличности и реалните, установени след направата на поръчката. В случай че наличностите на една или повече стоки от една поръчка са били изчерпани, Продавачът се задължава да се свърже с Купувача, чрез предоставените в Профила на последния, данни. При тези обстоятелства, Купувачът може да избере една от следните опции :

 • отпадане на стоката с недостатъчна наличност от поръчката и потвърждение (в срок не по- дълъг от 10 календарни дни) за доставка на останалите в поръчката стоки.
 • анулиране на поръчката;

В случаите, в които за поръчана стока, закупена с банкова карта, е установено в последствие, че е с изчерпана наличност, то сумата от липсващия/липсващите артикули се възстановява обратно по изпованата банкова карта.

Клиентът се съгласява, че запазването на електронния адрес на даден артикул в Уебсайта и/или запазването му в категория "Любими", не гарантира наличността на съответния артикул, нито периода на предлагане на артикула в каталога на Уебсайта. Във връзка с предходното, Клиентът се съгласява, че запазените по описания начин артикули ще бъдат сваляни от каталога на Уебсайта, като статуса на такива стоки бива променен на "Неактивен".

В случай че Клиент поръча артикул, чийто статус е "Неактивен", Продавачът има право да анулира направената поръчка автоматично. В тези случаи, Продавачът се задължава да уведоми Клиента, чрез изпращане на автоматично съобщение на e-mail адрес, посочен от последния във формуляра за регистрация.

В случай на системна техническа грешка в цената на даден артикул, Продавачът има право да анулира направената поръчка автоматично. В тези случаи, Продавачът се задължава да уведоми Клиента, чрез изпращане на автоматично съобщение на e-mail адрес.

Всяка поръчка, направена през Уебсайта, се разглежда като отделен Договор от разстояние, сключен между Продавача и Купувача. За избягване на всякакви съмнения - Договорът от разстояние се счита за сключен от момента на изпращане на поръчката към Купувача.

Поръчки направени в почивни и празнични дни се обработват в първия работен ден.  

Плащания

Поръчаните чрез Уебсайта стоки, могат да бъдат заплатени по следния начин :

 • с наложен платеж, при получаване на поръчката.
 • с дебитна/кредитна карта на витуралния ПОС терминал на Уебсайта. Видовете карти, които се приемат на Виртуалния ПОС терминал са следните: Visa, MasterCard;

За избягване на всякакви съмнения по отношение на личните данни на Клиента - Уебсайтът не съхранява никаква информация, касаеща се до номера и/или вида на използваната за превода карта. Въпросната информация се обработва единствено от сървъра на банката, предоставила Виртуалния ПОС терминал. 

Транспорт

Стоките, закупени през Уебсайта, се доставят на Купувача чрез куриерска фирма "Спиди" АД.

Стоките се изпращат към Купувача едва след като Продавачът е получил потвърждение за направената поръчка. След получаване на потвърждението от страна на Купувача, Поръчката се доставя както следва:

 • За Поръчки, направени извън периоди на активно намаление - до 3 /три/ работни дни;
 • За Поръчки, направени по време на активно намаление - до 5 /пет/ работни дни.

Предлаганите начини на доставка са следните :

 • Доставка до офис на куриерската фирма;
 • Доставка до адрес, посочен от Клиента.

За Поръчки, на стойност по-малка от 99,00 лв. /деветдесет и девет/ лева, Клиентът ползва опцията Платена Доставка в размер на 5,99 лв.

За Поръчки, на стойност по-голяма от 99,00 лв. /деветдесет и девет/ лева, Клиентът ползва опцията Безплатна Доставка.

Поръчки, изпратени до офис, ще бъдат задържани в офиса на куриера, не по-дълго от 10 /десет/ дни. След изтичане на този срок, Продавачът има правото да анулира Поръчката, без да уведомява изрично Клиента.

За Поръчки направени до адрес, Клиентът е длъжен да осигури достъп и възможност за приемане на Поръчката. В случай че Клиентът не е намерен на посочения адрес, Продавачът запазва правото си да анулира Поръчката или да я остави в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса, не по-дълго от 10 /десет/ дни, след което Поръчката се счита за анулирана, а стоката се връща на Продавача.

Поръчани през Уебсайта стоки, са с опция "Преглед", при отказ връщането им е за сметка на получателя.

Отказ от поръчка и връщане на стока

За Клиент, отказвал да заплати Поръчка, с наложен платеж, повече от 2 /два/ пъти, Продавачът предоставя възможност за закупуване на стоки, но единствено при условие, че Клиентът заплати стоките чрез Виртуалния ПОС терминал. В случай че Клиентът откаже да заплати Поръчката по този начин, Продавачът има право да анулира въпросната Поръчка, без изрично да уведомява Клиента.

Отказ на Купувача от вече потвърдена Поръчка се извършва в следния ред:

 • Известяване за отказа си от Поръчка чрез телефонно обаждане на посочения номер в Контакти до 1 (един) час след направата й или чрез подаване на Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора в съответствие с Приложение № 6 към Закона за защита на потребителите. Формуляр можете да намерите тук.

Информацията относно правото на отказ от договора съобразно Приложение № 7 към Закона за защита на потребителите можете да намерите тук.

 • Известяване за отказа си от Поръчка чрез e-mail на посочения в Контакти до 1 (един) час след направата й.

Купувачът има право да откаже Поръчката, ако при транспортирането са повредени цялостта на опаковката и намиращата се в нея стока. За избягване на всякакви съмнения - в случай че цялостта на опаковката е нарушена, но не са нанесени каквито и да е било щети по стоките, Купувачът няма право да се позове на настоящата клауза.

Връщането на стоки към Продавача се извършва, при условие, че стоката е в същия вид, в който е била получена (с всички принадлежащи към нея етикети, без да са били скъсани и/или отстранявани), както и да не е третирана с препарати (парфюми, перилни препарати и др.), замърсена, повредена или използвана. Артикули на стойност над 200лв могат да бъдат върнати само при наличието на поставената от Продавача защитна пломба, при отстраняването й, артикулът не подлежи на връщане. 

За избягване на всякакви съмнения, Купувачът има право да върне стоката не по-късно от 14 - дневния срок, който започва да тече от датата на получаване на Поръчката, определен в Закона за защита на потребителите.

Условията и сроковете за връщане на стока са съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите.

По отношение на стоките, които се продават от MDL Luxury, е налице законова гаранция за съответствие съгласно правилата на Закона за защита на потребителите, която гаранция за отделните видове стоки е съобразена с минималните гаранционните срокове, валидни за съответния вид стока в рамките на Европейския съюз.

Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на стоката, която съществува при предоставянето и се прояви до две години след предоставянето и, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договора.

Купувачите имат право на рекламации по отношение на закупени стоки в съответствие с нормите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Приемането на рекламации по отношение на доставени стоки се извършва от Купувача на интернет сайта на LUXURY MDL, като достъпът до формуляра е достъпен на следния линк или във всеки от търговските обекти на MDL Luxury на територията на страната. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

MDL Luxury поддържа регистър на предявените пред него рекламации в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите и на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

Купувачът може да се запознае с целия закон на официалния сайт на Комисия За Защита на Потребителите на линк https://www.kzp.bg/

Адрес на Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София*
пл. Славейков 4 А
София, 1000
Bulgaria

Продавачът се задължава да предостави на Купувача и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6, което може да бъде изтеглено от този линк:

Продавачът запазва правото си да не приема връщането на бански костюми, бельо, бижута, парфюми и очила и да не възстанови заплатената от Клиента сума по Чл. 57. от ЗЗП. За избягване на всякакви съмнения – при връщане от страна на Клиента на бански костюми, бельо, бижута и очила, Продавачът се задължава да върне стоката обратно към Купучава, като транспортните разходи са за сметка на последния.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, той носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Във връзка с връщането на стока към Продавача, Клиентът трябва да спази следния ред и да предостави следната информация:

 • Попълненета проформа фактура;
 • Оригинал на касов бон на върнатия артикул;
 • Предпочитан начин на удовлетворяване при връщането ( замяна на стока, издаване на електронен ваучер на стойността на върнатата стока, възстановяване на сума );
 • Данни за банковата сметка, по която Купувачът желае да му бъдe възстановена заплатената сума.

Формуляр за връщане на поръчка може да изтеглите от тук.           

Връщането на стока от Купувача към Продавача става чрез изпращане на стоката, с Куриер, на адрес :

гр. София, ул."Леге" 10, ет.1, MDL Luxury.

При връщане на стоката, транспортните разходи са за сметка на Купувача. За избягване на всякакви съмнения - връщането на стока към Продавача, пусната за сметка на последния, се счита за нарушение на настоящите ОУ. За избягване на всякакво съмнение - Върната по този начин стока, ще бъде приета от Продавача, като последния запазва правото си при възстановяване на сумата на Клиента да удържи сумата, заплатена от него, за транспортните разходи по връщането на стоката.  

Връщането на стока към Продавача, с опция "наложен платеж", се счита за нарушение на настоящите ОУ. За избягване на всякакво съмнение - върната по този начин стока, няма да бъде приемана от Продавача, до отпадането на опцията "наложен платеж".

С настоящите "Общи Условия" Продавачът има за цел да информира Купувача, че като потребител има възможност да се свърже с местния орган за ADR във връзка със спор, който не успява да уреди директно с Продавача.

Допълнителна информация за ADR:
ADR е процедура за извънсъдебно решаване на вътрешни и транс-гранични спорове, които са свързани с договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец, установен в Съюза и потребител, пребиваващ в Съюза, чрез намесата на структура за решаване на спорове, която предлага или налага решение или събира заедно страните с цел да улесни намирането на решение по взаимно съгласие.

Допълнителна информация за подаване на жалба съгласно процедурата за ADR:
Национален орган за ADR е включен в националните листи на органите за ADR, които отговарят на задължителни изисквания за качество, установени от Директивата за ADR (Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове) http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Сайт на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Възстановяване на заплатена сума

В случай на отказ на Поръчка, възстановяването на заплатена от Купувача сума чрез банкова карта се извършва от Продавача единствено по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на поръчката.

В случай на липсващ/липсващи артикули от Поръчка, възстановяването на заплатена от Купувача сума чрез банкова карта, се извършва от Продавача единствено по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на поръчката.

Продавачът се задължава да възстанови заплатената от Купувача сума в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на заявеното от Купувачажелание за връщане на стока, като предостави документ, удостоверяващ връщането ѝ към Продавача.

В случай че Поръчката е била заплатена с карта през Виртуалния ПОС терминал на Уебсайта, сумата ще бъде възстановена по картата, от която е направено плащането.

В случай че Поръчката е била заплатена с наложен платеж, сумата ще бъде възстановена по посочената от Клиента лична банкова сметка в български лева.

Във връзка с предходното, Продавачът не носи отговорност за грешно подадена банкова сметка. Отговорността на Продавача да възстанови сума по отказана поръчка, свършва в момента на извършване на банковия превод към посочената от Клиента сметка.

В случаите, когато Купувачът е изискал фактура на юридическо лице, последният получава Кредитно известие от Продавача.

Настройки на бисквитките

Вашите права

Нашият сайт използва "бисквитки", малки текстови файлове, съхранявани на вашето устройство, за да подобри потребителското изживяване. Тези файлове са безвредни и са от решаващо значение за поддържането на безпроблемна среда за пазаруване.

Използването на бисквитки от наша страна е в съответствие с чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Предпочитате да не използвате бисквитки?

Можете да се откажете, като настроите браузъра си да ви предупреждава за опити за съхранение на бисквитки. Отказът може да повлияе на функционалността на сайта.

Поверителността на личните Ви данни е наш приоритет, а удобството Ви при навигацията в сайта е наша цел.

Строго необходими

Искаме да ви информираме за "строго необходимите" бисквитки, които са неразделна част от нашата платформа. С достъпа си до нашия сайт вие по същество приемате тези бисквитки, тъй като те са от основно значение за правилното функциониране на нашите услуги и са задължителни в нашите системи.

Тези основни бисквитки осигуряват сигурно и непрекъснато преживяване, като поддържат основни функции и запазват целостта на работата на нашата платформа.

SkyPrime Platform: Осигурява основните функционалности, с които взаимодействате пряко, като гарантира надеждно и ефективно пътуване на потребителите.

SkyPrime Analytics: Защитава стабилността на платформата, като следи показателите за производителност и анализира взаимодействията на потребителите с цел непрекъснато подобряване на качеството на услугите.

Тези "бисквитки" не проследяват лична информация и служат само за осигуряване на безпроблемно и сигурно онлайн изживяване. Поради съществената си роля те остават активни, за да поддържат отличната работа, която очаквате от нашата платформа.

Ефективност

Ограничаването на бисквитките може да намали функционалността на сайта. Използваме бисквитки като Google Analytics, за да разберем поведението на посетителите и да подобрим работата ви, без да улавяме лична информация.

Приемането на тези бисквитки ни помага да осигурим по-гладко и по-сигурно пътуване на потребителите.

Функционалност

Деактивирането на бисквитките може да повлияе на работата на уебсайта. За по-голяма яснота използваме незадължителни бисквитки:

AddThis social sharing: Позволява лесно споделяне на съдържание в социалните медии.

Remember me: Безопасно съхранява данните за вход за бъдещи посещения.

Те подобряват вашето преживяване, като осигуряват ефективна навигация и персонализирани взаимодействия.

Таргетиране

Ограничаването на "бисквитките" може да попречи на оперативната ефективност на нашия уебсайт. Ние ценим прозрачността и искаме да ви информираме за някои незадължителни бисквитки, които влияят на вашето преживяване:

Facebook Ads: Адаптира рекламата въз основа на вашите предпочитания и взаимодействие.

Retargeting: Отново ангажира заинтересовани клиенти с подходящо съдържание.

Glami: Подобрява изживяването при пазаруване с персонализирано модно съдържание.

Тези "бисквитки" имат за цел да оптимизират вашето сърфиране и пазаруване, като предоставят съдържание, което отговаря на вашите предпочитания.

Допълнителна информация